Het interview met de landschapsarchitect staat op de website

Kijk bij nieuws-verhalen!

LvE bericht 24

Een tipje van de sluier:
“Ik vind het altijd leuk om te kijken wat het authentieke karakter van de plek is. Dé manier om daarachter te komen is onderzoek doen naar de landschappelijke historie. Ik stuitte op een kaart van rond het jaar 1600 en zag dat de dijken er toen al waren, maar ik ontdekte ook dat er een fijnmazige structuur was van kreken. Ik dacht: als we dan toch de natuur de buurt in halen, laten we het dan doen op een manier die het karakteristieke landschap van de Hoeksche Waard weerspiegelt.”

Naar dit verhaal

Meer nieuws

LvE bericht 36

Fase 2

Vorige week heeft iedereen die ingeschreven stond als belangstellende goed nieuws gekregen. Speciaal voor deze groep geïnteresseerden is fase 2 in de verkoop gebracht. Deze mensen krijgen 3 weken de tijd om zich in te schrijven. De woningen die na de inschrijftermijn niet onder optie zijn, worden vrij op de markt gebracht.

LvE bericht 35

Nieuws over fase 2

De grote belangstelling voor Land van Essche heeft ons positief verrast.
Sneller dan verwacht kunnen we daarom verder met fase 2.