Het interview met de landschapsarchitect staat op de website

Kijk bij nieuws-verhalen!

LvE bericht 24

Een tipje van de sluier:
“Ik vind het altijd leuk om te kijken wat het authentieke karakter van de plek is. Dé manier om daarachter te komen is onderzoek doen naar de landschappelijke historie. Ik stuitte op een kaart van rond het jaar 1600 en zag dat de dijken er toen al waren, maar ik ontdekte ook dat er een fijnmazige structuur was van kreken. Ik dacht: als we dan toch de natuur de buurt in halen, laten we het dan doen op een manier die het karakteristieke landschap van de Hoeksche Waard weerspiegelt.”

Naar dit verhaal

Meer nieuws

Vrijstaand Tuin HR

Terugkoppeling start verkoop

We kijken met een heel goed gevoel terug op het verkoopevent in zaal Streona. We hebben zeker 400 brochures uitgedeeld, 700 belangstellenden ontmoet en alle makelaars zijn van 10.00 tot 14. 00 uur in gesprek geweest met belangstellenden. Fantastisch nieuws. Land van Essche valt in de smaak en dat doet ons goed, want daar hebben we veel voor gedaan.

Centrumplan heerde persoonlijk account

Webinar Land van Essche

Maandag 23 oktober was het eerste informatieve webinar van Land van Essche. De opkomst was groot en de reacties waren enthousiast!