Zo groen wordt Land van Essche

We vertelden al eerder hoe groen Land van Essche wordt. Maar hoe ziet straks de waterkant bij het appartementengebouw eruit en hoe worden de groenzones tussen de verandawoningen ingericht? Marco van Wetten van Ars Virens legt het met plezier uit.

Sfeerfotografie Strijen 0914

Ars Virens maakte het ontwerp voor de buitenruimte en gaat straks ook bedenken welke planten, struiken en bomen er komen. Als we hem horen vertellen, zien we het al helemaal voor ons. Wij hopen u hiermee nóg enthousiaster te maken.

Geïnspireerd op een kaart van rond het jaar 1600
Het bureau van Marco uit Oud-Beijerland werd gevraagd om onderdeel van het team te worden toen het stedenbouwkundig plan was gemaakt en de architect had bedacht waar de woningen zouden komen. Aan Marco de vraag de groene ruimte rondom de woningen kleur en vorm te geven. Hij vond zijn inspiratie in de geschiedenisboeken.

“Ik vind het altijd leuk om te kijken wat het authentieke karakater van de plek is. Dé manier om daarachter te komen is onderzoek doen naar de landschappelijke historie. Ik stuitte op een kaart van rond het jaar 1600 en zag dat de dijken er toen al waren, maar ik ontdekte ook dat er een fijnmazige structuur was van kreken. Ik dacht: als we dan toch de natuur de buurt in halen, laten we het dan doen op een manier die het karakteristieke landschap van de Hoeksche Waard weerspiegelt.”

Sfeervolle groenzones met water, bomen en planten
Zo kwam Ars Virens op het idee om in de groenzones greppels te maken waarmee gelijk een speels hoogteverschil ontstaat én water op natuurlijk wijze wordt afgevoerd richting de singel die rond het plan loopt. Marco: “In de ene groenzone slingert de greppel van de laanwoningen naar het water. Bij het water wordt de greppel breder en dieper. Waar de greppel dieper is, komen stepping stones die een leuke spelaanleiding bieden. In het graslandschap rond de greppels komen bomen en langs de veranda’s komen borders met beplanting. Deze borders vormen door hun strakke vorm een mooi contrast met de slingerende greppel. De andere groenzone wordt hetzelfde opgebouwd, alleen is de greppel daar strakker vormgegeven en hebben de borders ronde vormen. Hiermee krijgt elke groenzone een eigen gezicht en zijn ze toch overduidelijk familie van elkaar.”

Welke bomen er precies komen is nog niet bepaald. Maar duidelijk is wel dat Marco zal kiezen voor een mooie variatie aan bomen die goed bestand zijn tegen ziekten en die de biodiversiteit verrijken. De borderbeplanting én de manier waarop de glooiende oevers worden ingericht met rietkragen en oevervegetatie gaan hier ook aan bijdragen.

Huisje, boompje, beestje
Ars Virens maakte ook het bomenplan. Als u straks de situatietekening bekijkt, ziet u dat er groepjes bomen zijn in de perkjes, langs het water, bij de parkeerplaatsen en langs de laan. Langs de laan staan de bomen in een strakker regime, zodat het statige karakter wordt benadrukt. Ook leuk om te vermelden: de tuinen van de tweekappers en de vrijstaande woningen aan de westkant van Land van Essche worden allemaal ‘afgezoomd’ met knotwilgen. Dit draagt bij aan privacy en benadrukt het landelijke gevoel.

Als u dit leest en u bedenkt dat alle tuinen diep zijn en dat iedereen een voortuin met groene haag of veranda heeft, dan kunt u zich vast al voorstellen hoe groen het wordt in Land van Essche. Ultiem landelijk wonen met het dorpscentrum zo dichtbij, laat u zich verleiden?

Meer nieuws

LvE bericht 36

Fase 2

Vorige week heeft iedereen die ingeschreven stond als belangstellende goed nieuws gekregen. Speciaal voor deze groep geïnteresseerden is fase 2 in de verkoop gebracht. Deze mensen krijgen 3 weken de tijd om zich in te schrijven. De woningen die na de inschrijftermijn niet onder optie zijn, worden vrij op de markt gebracht.

LvE bericht 35

Nieuws over fase 2

De grote belangstelling voor Land van Essche heeft ons positief verrast.
Sneller dan verwacht kunnen we daarom verder met fase 2.